Winkelwagen

U heeft geen items in het winkelmandje.

BTW: € 0,00

Totaal: € 0,00

  Naar winkelwagen

Privacy statement

Privacy statement Jacketconcept/Jackets&fashion

Inleiding

Jacketconcept/Jackets&fashion neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@Jacketconcept.com.

Wie is Jacketconcept/Jackets&fashion?

Jacketconcept/Jackets&fashion is onderdeel van de Besloten Venootschap TAKO Beheer BV, kantoorhoudende te 7007 JJ Doetinchem aan Hof van Geneve 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09126883.

Wanneer Jacketconcept/Jackets&fashion jouw persoonsgegevens verwerkt, is Jacketconcept/Jackets&fashion de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Jacketconcept/Jackets&fashion jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Jacketconcept/Jackets&fashion persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Jacketconcept/Jackets&fashion voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Jacketconcept/Jackets&fashion worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Jacketconcept/Jackets&fashion heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Jacketconcept/Jackets&fashion over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Jacketconcept/Jackets&fashion. Je kunt verzoeken dat Jacketconcept/Jackets&fashion je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Jacketconcept/Jackets&fashion te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Jacketconcept/Jackets&fashion of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Jacketconcept/Jackets&fashion te verkrijgen. Jacketconcept/Jackets&fashion zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Jacketconcept/Jackets&fashion je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Jacketconcept/Jackets&fashion

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@Jacketconcept.com. Jacketconcept/Jackets&fashion zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Jacketconcept/Jackets&fashion een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Jacketconcept/Jackets&fashion je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Jacketconcept/Jackets&fashion verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Jacketconcept/Jackets&fashion ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Jacketconcept/Jackets&fashion worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Jacketconcept/Jackets&fashion worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Jacketconcept/Jackets&fashion je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@Jacketconcept.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Jacketconcept/Jackets&fashion jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@Jacketconcept.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Morgen thuis

Bestel je de jas voor 13:00 uur? Dan heb je de jas de volgende werkdag nog in huis.

  Meer informatie

Gratis verzending vanaf €25,- in Nederland

Wij verzenden alle jassen gratis bij bestellingen boven de €25,-

  Meer informatie

Gratis retourneren in de Benelux

Wil je de jas eerst passen? Of twijfel je? Geen probleem, bij Jacket Concept retourneer je de jas gratis.

  Meer informatie

Shop now

Enjoy the summer

  Bekijk de collectie

Select your language / Selecteer jouw taal / Choisissez votre langue

English Nederlands Deutsch